Charter
Start in Seget Donji und letzte Halt in Milna.
 • Seget Donji » Maslinica
 • Maslinica » Komiža
 • Komiža » Vis
 • Vis » Vela Luka
 • Vela Luka » Pasadur
 • Pasadur » Pomena
 • Pomena » Polace
 • Polace » Lumbarda
 • Lumbarda » Palmizana
 • Palmizana » Hvar (Stari grad)
 • Hvar (Stari grad) » Vrboska
 • Vrboska » Milna
 • Milna » Seget Donji

Maslinica

Ovdje se nalaze romantične uvale, zimzelena priroda i stara sela u unutrašnjosti otoka s malim ulicama i starim kamenim kućama. More oko otoka pruža idealne uvjete za ronioce, ribiče i jedriličare. Zasigurno ćete uživati u  regionalnom vinu, poznatom medu, rakiji i drugim specijalitetima. Uvala u kojoj se nalazi Maslinica, također je prikladna za duži boravak, budući da je zaštićena od svih vjetrova. Male brodice mogu se usidriti duž gata, dok je sjeverni dio rezerviran za trajekte. Dobro sidrište nalazi se također južno od luke u uvali Šešula, koja je također zaštićena od svih vjetrova.

Komiža

Komiža na otoku  Visu tipično je mediteransko mjesto s malim ulicama i uličicama, gustom gradnjom oko luke kao i mnoštvom plaža. Blaga klima čini Komižu idealnim mjestom za odmor, čak i u zimskim mjesecima. Gradska luka raspolaže s više od 30 vezova. U luci se također nalazi  i benzinska postaja. Preporuča se posjet Modroj Špilji na otoku Biševu, udaljenom oko pet morskih milja od Komiže.

Vis

Grad Vis nalazi se na sjeveroistočnoj strani otoka Visa. Preko jugozapadnog uvučenog položaja u velikoj uvali „Uvala Svetog Jurja“ kao i preko isturenoga otoka Hosta i poluotoka Prirovo osobito je dobro zaštićen od otvorenoga mora. Unutar uvale nalaze se manja sidrišta kod Kuta i  Stonca. Prekrasne plaže nalaze se u smjeru istoka kod svjetionika Stončica.

Vela Luka

Na zapadnoj strani  otoka Korčule  na kraju prostrane uvale nalazi se gradić  Vela Luka. Luka je dobro zaštićena od svih vjetrova. Samo snažni vjetrovi iz smjera zapada mogu sa sobom donijeti manje valove. Brodice se mogu vezati na gatu. Samo jedan mali dio gata isključivo je rezerviran za lokalne trajekte. Uvala također pruža mogućnost sidrenja istočno od otočića Ošjaka, u uvalama Gradina i Bobovišće.

Pasadur

Pasadur se nalazi na zapadnoj strani južnodalmatinskog otoka Lastova, najudaljenijeg od kopna i povezuje ga s otočićem Prezba. I na jednoj i na drugoj strani mosta nalaze se privatne kuće i jedini hotel Solitudo, ronilački klub i nekoliko restorana. Ispred hotela nalaze se jedina mjesta na kojima se mogu usidriti jahte.

Pomena

Na području  današnje  Pomene kod iskapanja pronađeni su ostaci  rimske vile na temelju čega se može nedvojbeno zaključiti da je ta mala uvala, zaštićena sa četiri mala otoka, bila naseljena još u antičko doba. Vjerojatno je služila kao mala luka za brodice, koje su bile na putu za Korčulu. Naime, još i danas je mljetska luka najbliža luka otoku Korčuli. Uvala je zaštićena od svih vjetrova i prikladna za duži boravak. Veće brodice mogu se sidriti južno od klisure Stijena i otoka Pomestaka. Manje brodice mogu se sidriti i u južnom dijelu uvale (dubina 20-30 metara). Mjesta za vez nalaze se nedaleko od hotela i u sredini uvale nalazi se  bove odnosno plutače.

Polace

Polače je mjesto na otoku Mljetu koje se nalazi na sjeverozapadnoj strani otoka u istoimenoj uvali, a okruženo je sa četiri mala otoka. Ta činjenica čini Polače jednom od prirodno najjače zaštićenih luka na Jadranu. Najveća luka je  glavna luka nacionalnog parka Mljet. Sidrišta za velike brodice nalaze se sjeveroistočno od Palastruina u blizini sela (dubina 22 metra) kao i zapadno od otoka Tajnik (dubina cca 35 metara) ili zapadno i jugozapadno od otoka Kobrava (dubina 43 metra). Za male brodice dobro sidrište nalazi se u zapadnom dijelu uvale Rogač.

Lumbarda

Lumbarda je malo mjesto na istočnoj strani otoka Korčule. Zanimljive su pješčane plaže, koje su rijetkost na Jadranu. U Lumbardi postoji marina. Sidrišta se nalaze u uvalama Bufalo i Tatijana. Uvala Bufalo izložena je valovima koje izaziva jugo, dok je uvala Tatinja izložena vjetrovima koji pušu iz smjera sjeveroistoka.

Palmizana

Uvala Palmižana nalazi se na sjevernoj strani  otoka „Sveti Klement“ i otprilike dvije morske milje udaljena je od grada Hvara. U uvali se nalazi marina s 190 vezova, koja je otvorena za vrijeme ljetnih mjeseci. Na južnoj strani istoga otoka nalazi se prekrasna uvala u kojoj se možete usidriti.

Stari Grad / Hvar

Stari Grad nalazi se u sjevernoj uvali  otoka Hvara. Za vrijeme bure brodice mogu biti na sigurnom u uvalama  Zavala i Tiha. Kada puše jugo preporučamo  Gračište, Sv. Anti i Maslinicu. Iskoristite priliku za šetnju živopisnim ulicama ovoga lijepoga grada.

Vrboska

Vrboskoj pečat daju oba dijela Pjacasa (istočni i zapadni dio). Tipična mediteranska arhitektura s malim kućama na obje strane kanala, koje su povezane s kućama staroga grada, a sagrađene su u doba  renesanse u gotskom  i baroknom stilu. Stare crkve na jednoj strani kanala  kao i vile na drugoj strani kanala ovome mjestu daju osobiti šarm. Čak i kada pušu bura i jugo unutar uvale brodice su zaštićene. Snažan jugo uzrokuje jake valove (u iznimnim situacijama do dva metra), koji velikom brzinom nadiru u luku. Sidrište se nalazi  u vanjskom dijelu luke na sjeveru ivale. Za vrijeme bure preporuča se vez u luci.

Milna

Milna je veliko mjesto na zapadnoj obali otoka Brača. Uvala u kojoj se nalazi  Milna dijeli se na dva rukavca: Žalo i Pantera. Danas se na tome mjestu nalazi marina s 200 vezova koji su moderno opremljeni i nautičarima iz cijeloga svijeta nudi  siguran vez i servis.